Wuterm

Instalacja Centralnego Ogrzewania (CO), jest najpopularniejszym w Polsce typem ogrzewania. W ujęciu współczesnej techniki jest to typ instalacji przewodzący i dostarczający ciepło do elementów grzejnych instalacji, które na stale rozmieszczone są np. w budynku. Do niedawna, za instalację CO uważano transport wody, jednak dziś rozszerzono zakres substancji transportujących ciepło, coraz częściej wykorzystywane jest powietrze i para wodna.


Bez względu na środek transportujący, elementy instalacji się nie zmieniają, zwykle transport rozpoczyna się od kotła centralnego ogrzewania lub elektrociepłowni, skąd płynie specjalnymi rurami do obiegu instalacji CO wrocław. Obecnie stosuje się dwa rodzaje podtrzymania obiegu

Pierwszym systemem, przeznaczonym dla małych inwestycji, jednak dziś bardzo rzadko stosowanym jest grawitacyjny. Opiera się na zmianie gęstości czynnika grzewczego. Drugim wysoce skutecznym sposobem jest zastosowanie wymuszonego obiegu. Osiąga się go dzięki wykorzystaniu specjalnych pomp.